Melamine

Hiện nay tên gọi Melamine được sử dụng phối biến trong ngành ván gỗ công nghiệp như ta thường nghe gọi như MFC phủ Malamine, MDF phủ Malamine… Vậy Malamine là như thế nào? Melamine chúng được tạo rChi tiết