Thương Hiệu Imundex

Imundex là thành vin của tập đoàn Feddersen  được thành lập năm 1994 tại Đức, kinh dona nhiều lĩnh vực khác nhau như hoá chất, thép, sản phẩm kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực xây dựng, trang trí nội thất … trên toàn cầu. 

Với hệ thống chi nhánh, văn phone đại diện và hơn 800 nhân vin trên toàn cầu. Thêm vào đó là những đối tác, nhà cung cấp có uy tín trên thị trường, có thể đá ứng đa dạng nou cầu của krách hàng.